KONTROLA dodržiavania GDPR

Zverejnený: 30.11.2018

KONTROLA dodržiavania GDPR

Popis

Od mája 2018 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je zavalený celým radom nových povinností, ktorých nedodržanie môže mať za následok uloženie vysokej pokuty zo strany dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 Výkon dozoru nad ochranou osobných údajov zabezpečuje Úrad aj prostredníctvom kontrol.

Cieľom tohto školenia je previesť Vás možným procesom kontroly a poskytnúť Vám praktické rady ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou.

Komu je určený

majiteľom, konateľom, mzdárom

Obsahová náplň

 • Viete ako taká kontrola prebieha?
 • Kto môže byť kontrolovanou osobou?
 • Čo všetko môže úrad kontrolovať?
 • Čo všetko môže byť podnetom na vykonanie kontroly?
 • Aké sú jednotlivé fázy a postup v priebehu kontroly?
 • Aké sú vaše práva a povinnosti?
 • Čo je výsledkom kontroly?
 • Kedy je ukončená?
 • Aký je vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov?
 • Aké pokuty Vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?
DátumMiestoCena  
30.1.2019Bratislava[[variantprice:SEM1028001]] EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

JUDr. Irena Hudecová

Špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov.

Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29. V roku 2017 sa ako člen kontrolného tímu vybraný Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ.

V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

[[product_doc_actions]]
[[testimonials]]
[[more_from_author]]