Aktívna tepelná ochrana

Zverejnený: 24.07.2017

Aktívna tepelná ochrana

Popis

Kvalitatívne nový rozmer do problematiky stavebných konštrukcií pre energeticky úsporné stavby vniesol systém aktívnej tepelnej ochrany (ATO), ktorá sa už aplikuje pri výstavbe takýchto stavieb. ATO sú zabudované rúrové systémy v obalových stavebných konštrukciách budov, do ktorých dodávame teplonosnú látku s upravovanou teplotou, ide teda o vytvorenie kombinovaného stavebno–energetického systému. Vnáša do stavebných konštrukcií tzv. vnútorný zdroj energieponímaný ako energetický systém integrovaný do zóny medzi statickú časť a tepelno-izolačnú časť obalovej stavebnej konštrukcie.

Komu je určený

montážnym a servisným technikom, obchodno-technickým pracovníkom, projektantom, energetikom, správcom budov, všetkým záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

 • Progresívne trendy v oblasti kombinovaných stavebno-energetických systémoch.
 • Energetická náročnosť, ekonomická efektívnosť a environmentálna šetrnosť aktívnej tepelnej ochrany (ATO) budov.
 • Znižovanie spotreby energie a požiadavky na aplikácie s ATO v budovách s takmer nulovou potrebou energie.
 • Primárna energia, emisie CO2, účinnosť ATO.
 • Voľba, výpočet, návrh a posúdenie ATO.
 • Montáž, prevádzka a servis energetických systémov s ATO.
 • Meranie a regulácia energetických systémov s ATO.
 • Riadiace systémy budov a dispečing.
DátumMiestoCena  
25.9.2018Ľutujeme, ale na tento termín seminára už nie je možné sa objednať.

Požiadať o nový termín
[[variantprice:SEM961002]] EUR + DPHĽutujeme, ale na tento termín seminára už nie je možné sa objednať.

Požiadať o nový termín
Ľutujeme, ale na tento termín seminára už nie je možné sa objednať.

Požiadať o nový termín

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

Systém, ATO, budova, stavby, konštrukcia, energia, stavebno-energetické systémy, emisie CO2, dispečing

Lektor

doc. Ing. Daniel Kalús PhD.

Absolvoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave (SVŠT – Slovenská vysoká škola technická), odbor Pozemné stavby – medziodborové štúdium TZB v roku 1993. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobí na Katedre TZB ako vysokoškolský pedagóg.  V roku 1998 získal vedecký titul - doktorát PhD., a taktiež odvtedy doposiaľ zastáva funkciu vedúceho oddelenia Vykurovania na Katedre TZB. V roku 2003 habilitoval a získal akademický titul docent. Zaoberá sa úsporami energií, optimalizáciou návrhu vykurovacích sústav, aplikáciou energetických systémov v nízkoenergetických a energeticky pasívnych stavbách. Je autorom odbornej publikácie: „Plynové infražiariče – progresívne vykurovanie priemyselných hál“, vysokoškolských skrípt: „Vykurovacie sústavy“ a množstva odborných článkov. Zároveň je autorom troch úžitkových vzorov na Slovensku a jedného európskeho patentu v oblasti aktívnej tepelnej ochrany budov. V praxi pôsobil ako zástupca vedúceho hospodárskej správy budov, obchodno-technický zástupca firmy pôsobiacej v oblasti TZB, energeticko-stavebný poradca a výrobno–technický riaditeľ stavebnej firmy. Je autorizovaným inžinierom v odbore TZB, oprávnený vykonávať energetickú certifikáciu, stavebný dozor a stavbyvedúci .

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

[[product_doc_actions]]
[[testimonials]]
[[more_from_author]]