Výkon finančnej kontroly

Vyplňte prosím nasledujúce údaje:
Input: