Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze

Vyplňte prosím nasledujúce údaje:
Input: