Cólny kódex únie

Vyplňte prosím nasledujúce údaje:
Input: