Transferové oceňovanie

Vyplňte prosím nasledujúce údaje:
Input: