Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Martin Hajaš

Má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti implementácie chemickej legislatívy: REACH, CLP, MSDS, biocídy, prípravky na ochranu rastlín, ADR v súkromnom a verejnom sektore vrátane Európskej chemickej agentúry. Pracoval na projektoch týkajúcich sa identifikácie chemických látok, klasifikácie a označovania chemických produktov, prípravy kariet bezpečnostných údajov, ako aj notifikácie nebezpečných chemických produktov jednotlivým národným toxikologickým centrám v členských štátoch EÚ.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input: