Konferencia:
IFRS - zmeny a novinky pre rok 2019

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 299 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Konferencia venovaná problematike medzinárodných účtovných štandardov a noviniek pre rok 2019. Prednášky, prípadové štúdie, čas pre Vaše otázky - všetko pod vedením medzinárodne uznávanej lektorky Doc. Ing. Lenky Krupovej, PhD. MBA.

termín

Najbližší termín: 26.4.2019

Program konferencie

Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo

V marci 2018 prijala IASB nový Koncepčný rámec, ktorý nadobudne účinnosť v januári 2020. Koncepčný rámec je základným teoretickým východiskom či už pre IASB pri tvorbe nových IFRS, ako aj pre účtovné jednotky pri aplikácii štandardov, najmä v situáciách, keď pre určitý problém neexistuje v IFRS riešenie a spoločnosť si účtovnú politiku musí sama vytvoriť.

Konferencia prináša prehľad zmien oproti súčasnému Koncepčnému rámcu, ktorý bol prijatý v roku 1989 a čiastočne novelizovaný v roku 2010.

IFRS 16 Lízingy

V januári 2019 nadobudol účinnosť IFRS 16 Lízingy, ktorý výrazným spôsobom zmenil vykazovanie lízingu u nájomcu. Všetky lízingy, ktoré boli predtým operatívne, sa budú po novom vykazovať v súvahe nájomcu.

Obsahom konferencie bude vysvetlenie požiadaviek nového štandardu vrátane prípadovej štúdie, ktorá sa zameria na možné prístupy k prechodu na nový štandard v roku 2019. Existujú tri možné spôsoby prechodu na nový štandard; štúdia poukáže na výhody a nevýhody každého z možných prístupov.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:30 Prednáška

10:30 – 10:45 Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:15 Prednáška - pokračovanie

12:15 – 13:00 Obed

13:00 – 14:30 Prednáška - pokračovanie

14:30 – 15:00 Diskusia - čas pre Vaše otázky

15:00 - Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Konferencia venovaná problematike medzinárodných účtovných štandardov a noviniek pre rok 2019. Aké zmeny nastali v Koncepčnom rámci pre finančné účtovníctvo a ako si prakticky poradiť s IFRS 16 – Lízingy. Renomovaná a uznávaná lektorka Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD. MBA Vám počas prednášky a diskusie poskytne vyčerpávajúce odpovede na Vaše otázky a podelí sa s cennými praktickými skúsenosťami.

Prenájom alebo lízing využíva každá spoločnosť, preto sa nový štandard IFRS 16 bude dotýkať všetkých.

  • Ako ovplyvní nový štandard účtovnú závierku?
  • Čo treba pripraviť?
  • Poznáte výnimky z IFRS 16?
  • Kľúčové dopady na finančné, prevádzkové a obchodné procesy!
  • Nečakané daňové dopady!

Renomovaná a uznávaná lektorka nielen v SR, v ČR ale aj  v zahraničí - Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD. MBA Vám počas prednášky a diskusie poskytne vyčerpávajúce odpovede na Vaše otázky a podelí sa s cennými praktickými skúsenosťami. Poukáže na výhody a nevýhody prechodu na nový štandard!

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Ekonómom, účtovníkom, finančným riaditeľom, konateľom, riaditeľom, všetkým záujemcom o problematiku medzinárodných účtovných štandardov.

Lektori

Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD.

Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD.

Anglia Ruskin University, Veľká Británia

Autorka niekoľkých kníh týkajúcich sa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a mnohých odborných článkov na tému IFRS. Verejnosti je známa aj vďaka rozsiahlej prednáškovej činnosti. Lektorka je členkou európskej asociácie účtovníkov...

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Prednáška

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15 | Prednáška - pokračovanie

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:30 | Prednáška - pokračovanie

14:30 - 15.00 | Diskusia - čas pre Vaše otázky

15.00 | Tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - IFRS - zmeny a novinky pre rok 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 26.4.2019
  • Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD.
  • 299,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

      Hotel plejsy              

                       

   

Mediálny partnerIné produkty k danej téme

Odborný portál:  DPH

Odborné publikácie:  Elektronická evidence tržeb krok za krokem