" />

Seminár:
IFRS komplexný kurz I. 

Certifikovaný seminár

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 620 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 3-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 8.4.2019 - 10.4.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - IFRS komplexný kurz I. 

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec,
 • IAS 1 - prezentácia účtovnej závierky,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • IAS 7 - výkazy peňažných tokov,
 • IAS 8 - účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby,
 • IAS 10 - udalosti po vykazovanom období,
 • novinky v IFRS – aktuálny prehľad,
 • príklady,
 • diskusia.

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia,
 • IAS 40 - investície do nehnuteľností,
 • IAS 36 - zníženie hodnoty majetku,
 • IAS 17 - lízingy,
 • IAS 38 - nehmotný majetok,
 • IAS 20 - účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady,
 • IAS 23 - náklady na prijaté pôžičky,
 • IFRS 5 - dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti,
 • IFRS 16 - lízingy,
 • príklady.

3. deň

 • IAS 12 - dane z príjmov,
 • IAS 2 - zásoby,
 • IAS 37 - rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva,
 • IAS 24 - zverejnenia,
 • IFRS 15 - výnosy zo zmlúv so zákazníkmi,
 • porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy - rozdiely,
 • príklady,
 • diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. Po absolvovaní kurzu získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár, ktorý je rozdelený do 3 dní, je venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov vrátane noviniek v IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (uplatnenie zmeny najneskôr od 1.1.2018). Zmena zasiahne všetky účtovné jednotky, najmä však tie, ktoré ponúkajú služby a produkty v rámci balíkov, predávajú licencie, poskytujú služby formou dlhodobých kontraktov, prípadne uplatňujú vo svojich zmluvách so zákazníkom variabilné ceny,

Zmena v IFRS 16 – Lízingy (účinná od 1.1.2019) vyžaduje vykazovanie všetkých leasingov v rozvahe nájomcu s výnimkou krátkodobých leasingov a položiek tzv. nízkej hodnoty.

Počas seminára získate prehľad o základných aj najnovších štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - IFRS komplexný kurz I. 

Ekonómovia a účtovníci, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov.

Lektor - IFRS komplexný kurz I. 

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Časový harmonogram - IFRS komplexný kurz I. 

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia


*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - IFRS komplexný kurz I. 

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 8.4.2019 - 10.4.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 13.5.2019 - 15.5.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.6.2019 - 19.6.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 10.9.2019 - 12.9.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2019 - 13.11.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - IFRS komplexný kurz I.