Inhouse semináre

Právo a manažment

Reklamácie

Základné informácie

Forma: Inhouse

Dátum: podľa výberu zákazníka

Miesto: podľa výberu zákazníka

Téma

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese, vysvetliť odlišnosti z hľadiska zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka. Lektor poukáže na súdnu prax s odvolaním na judikatúru a zodpovie otázky tak, aby ste tieto informácie efektívne zužitkovali v praxi. 

FIDIC

Základné informácie

Forma: Inhouse

Dátum: podľa výberu zákazníka

Miesto: podľa výberu zákazníka

Téma

Od odborníka sa dozviete podmienky zadávania zákaziek využívané v zahraničnej praxi. Prednášku je možné doplneniť o skúsenosti potrebné pre potreby Vašej praxe.

Zákonník práce

Základné informácie

Forma: Inhouse

Dátum: podľa výberu zákazníka

Miesto: podľa výberu zákazníka

Téma

Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so  zásadnými zmenami v Zákonníku práce a ich aplikáciou v praxi. Seminár je vedený odborne a kvalifikovane, s množstvom praktických príkladov. 

Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

Základné informácie

Forma: Inhouse

Dátum: podľa výberu zákazníka

Miesto: podľa výberu zákazníka

Téma

Seminár, na ktorom sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. Zoznámime Vás s rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jeho využitia vo firmách vo Váš prospech. 

Cólny kódex únie

Základné informácie

Forma: Inhouse

Dátum: podľa výberu zákazníka

Miesto: podľa výberu zákazníka

Téma

Seminár Vás zorientuje v problematike Colného kódexu nielen teoreticky, ale aj prakticky. Ak sa potrebujete zamerať len na vybrané oblasti, stačí keď nám napíšete a my pre Vás zorganizujeme seminár na mieru, podľa Vašich požiadaviek.

Školenie ISO noriem

Základné informácie

Forma: Inhouse

Dátum: podľa výberu zákazníka

Miesto: podľa výberu zákazníka

Téma

Potrebujete svojich zamestnancov zaškoliť do niektorých z ISO noriem? U nás si môže vybrať Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, Systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001, alebo akúkoľvek inú ISO normu.