Certifikované vzdelávanie

Verejná správa - Verejná správa

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 600 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8:30-16:00

Viac informácií a registrácia

Téma

Certifikovaný kurz prináša komplexné vzdelávanie pre personalistov štátnej správy a samosprávy. Tematicky je štúdium venované zákonníku práce, sociálnemu fondu, zamestnávaniu a odmeňovaniu zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Získajte potrebné informácie k vašej práci. Kurz je ukončený záverečným testom a certifikátom.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 6
Najbližší termín:
26.10.2020 - 28.10.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 750 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte základné vedomosti o princípoch a pravidlách transferového oceňovania, ako sa princíp nezávislého vzťahu ako základný princíp transferových cien uplatňuje v praxi. V rámci troch dní Vás zaškolí odborník, ktorý pôsobí niekoľko rokov vo finančnej správe v oblasti daňovej kontroly so zameraním na transferové oceňovanie.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
9.11.2020 - 11.11.2020
Miesto: Bratislava