Certifikované vzdelávanie

Právo a manažment

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 850 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30 - 14.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
28.5.2019 - 3.9.2019
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 3500 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 6-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Kurz sa venuje problematike praktického plánovania a riadenia projektov so zameraním na úspešné získanie medzinárodného certifikátu projektového riadenia podľa svetového štandardu IPMA® (International Project Management Association). Naučíte sa, ako viesť projekty efektívne, podľa celosvetovo overených „best practices“.

Záujemcovia môžu po ukončení kurzu požiadať o vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky. Vykonanie certifikačnej skúšky IPMA® je dobrovoľné. Čas a náklady na certifikáciu IPMA® nie sú zahrnuté v tomto kurze. V rámci kurzu vás však na certifikáciu veľmi kvalitne pripravíme.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín:
8.9.2019 - 13.11.2019
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1600 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Jedinečný rozvojový program pre konateľov, majiteľov, manažérov. Kurz je vedený zážitkovou  a inšpiratívnou formou. Prednášky sú kombinované s diskusiou a prípadovými štúdiami.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín:
11.7.2019 - 19.9.2019
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 950 € bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Vedúci pracovníci vo výrobe či stavebníctve často čelia veľkým výzvam. Okrem odborných vedomostí si ich funkcia vyžaduje aj manažérske zručnosti. Práve tie si môžete osvojiť na kurze Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
12.8.2019 - 21.8.2019
Miesto: Bratislava