Forma vzdelávania

Zo širokej ponuky produktov a služieb si stačí vybrať tému, ktorá Vás zaujíma a jednoducho začať so vzdelávaním. Po celý rok sa môžete zúčastňovať na odborných seminároch a konferenciách, môžete pracovať s informáciami na odborných portáloch, vo svojich čítačkách čítať online knihy, kedykoľvek sa vrátiť ku svojim online časopisom a príručkám,  dať si priamo do mailu posielať lekcie online kurzov, či pracovať s vybranými témami spracovanými na CD, DVD alebo USB. V našom portfóliu nájdete aj odborné tlačené publikácie.
Ak preferujete efektivitu, vzdelávanie formou online seminárov či videoseminárov, tak tieto produkty tiež nájdete pod strechou vydavateľstva.