Seminár:
Finančné riadenie pre účtovníkov II.

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 450 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Dvojdňový kurz je pokračovaním prvého modulu školenia Finančné riadenie pre účtovníkov I. Absolventi majú priestor na prehĺbenie vedomostí z oblasti efektívneho účtovania, kontroly a vzájomných súvislostí medzi účtovníctvom a finančným riadením.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 17.7.2019 - 18.7.2019
Miesto: Košice

Obsahová náplň školenia

DOPLNKY RIADENIA Z HĽADISKA ÚČTOVANIA („každá reťaz je taká silná, ako je silný jej najslabší článok“)

 • Analýza slabých miest (bottleneck)
 • SWOT analýza
 • TRILEMA
 • SIPOC a procesná mapa
 • Postavenie účtovníka v podniku z hľadiska financií (výborná investícia, pomer cena – výkon, neefektívny náklad)

MANAŽMENT RIZÍK („nulové riziko neexistuje, ale nie je dôvod obávať sa udalostí, ktoré možno iba nastanú“)

 • Stratégia riadenia rizík pri účtovaní
 • Identifikácia rizík a stanovenie ich závažnosti
 • Rozbor príčin, analýza dôsledkov a ich zvládanie
 • Manažment riadenia rizík a návrh opatrení: zodpovednosť, zdroje
 • Monitorovanie rizík v podnikových procesoch

MOTIVÁCIA („s lyžičkou medu dosiahnem viac ako sudom žlče“)

 • Správne pomenovanie, význam motivácie (a jej vyjadrenie v peniazoch)
 • Teória motivácie a motivačný proces nielen účtovníkov (bez peňazí neznamená zadarmo)
 • Ako zvyšovať motiváciu
 • Klasifikácia, vytvorenie a riadenie pracovných skupín a vedenie jednotlivcov
 • Odpor voči zmenám, komunikácia a vyjednávanie

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Dvojdňový kurz je pokračovaním prvého modulu školenia Finančné riadenie pre účtovníkov I. Absolventi majú priestor na prehĺbenie vedomostí z oblasti efektívneho účtovania, kontroly a vzájomných súvislostí medzi účtovníctvom a finančným riadením.

Zdokonaľte sa vo svojom odbore, naučte sa, ako získať viac voľného času a zbaviť sa stresu. Pomôže vám k tomu možnosť bezplatnej 6-mesačnej konzultácie k prezentovanej téme, čo je zároveň vysoká pridaná hodnota tohto kurzu.

Školenie je ukončené testom, ktorý preverí získané skúsenosti a ktorý je predpokladom na získanie profesionálneho certifikátu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých účtovníkov, ktorí na sebe chcú pracovať a získavať nové vedomosti.

Lektor

Ing. Peter Andrišin

Ing. Peter Andrišin

Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách v priebehu viac ako 20 rokov. Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a manažmentu zmien.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Finančné riadenie pre účtovníkov II.

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Košice
 • 17.7.2019 - 18.7.2019
 • Ing. Peter Andrišin
 • 450,00 EUR + DPH
Input:
 • 16.10.2019 - 17.10.2019
 • Ing. Peter Andrišin
 • 450,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme