Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

Ing. Peter Gallovič

Kurz je venovaný všetkým, ktorí chcú získať prehľad o zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch. Školenie je vhodné pre začiatočníkov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a prehľad posledných zmien 
 • Základné pojmy a základné ustanovenia
 • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – základné ustanovenia, pojmy a zodpovednosti
 • Komunálny odpad – základné pojmy, rozdelenie zodpovednosti a princíp nakladania
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, orgány štátnej správy
 • Správne delikty – prehľad pokút
 • Účinnosť ustanovení zákona o odpadoch
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – základný prehľad

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v problematike odpadového hospodárstva.

Harmonogram školenia: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – základy od A po Z

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.