Seminár

EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s uplatňovaním v praxi

Ing. Milan Luciak

V roku 2022 a 2023 NR SR prerokovala a schválila viaceré zmeny legislatívy, týkajúce sa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a povoľovacích konaní.

Snahou je zjednodušiť konania, skrátiť dobu konania a postupne preniesť administratívnu prácu úradníkov z listinnej podoby na digitálnu formu.

Ide tak o zmeny v samotnej tvorbe dokumentácií, ako aj o zmeny v procesných konaniach.

Prednáška pozostáva z komplexných informácií o týchto aktuálnych zmenách s vysvetlením, čo takéto zmeny predstavujú v praxi, ako sa s nimi vysporiadať a ako ich interpretovať. 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Legislatívne zmeny v EIA v roku 2022 a 2023 (najmä zlúčenie konaní)
 • Podrobné vysvetlenie zmien a ich dopad pri vypracovaní dokumentácie EIA (napr. zmena počtu variantov)
 • Podrobné vysvetlenie zmien v konaní EIA (napr. termíny, účastníci, postupy)
 • Subjekty posudzovania
 • Postup posudzovania
  • v povinnom hodnotení
  • v zisťovacom konaní
  • pri zmenách (nové prepojenia s povoľujúcimi konaniami) 
 • Prepojenie výsledku z procesu EIA do povolení podľa  zákona o výstavbe
  • účastníci konania
  • opatrenia z EIA
  • výsledok z posudzovania
  • časové obmedzenia v konaní a v platnosti dokumentov
 • Špecifiká zákona o správnom konaní v zákone EIA
 • Verejnosť a práca s verejnosťou
 • Praktické ukážky

Komu je určený

Starostovia obcí, investori, projektanti, stavebný dozor, experti z oblasti životného prostredia, manažéri v oblasti stavebníctva a investícií.

Referencie

"S odborným seminárom som bola spokojná, a to hlavne pre to, že tam boli prezentované problémy z praxe, najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady. Obsah prednášky bol zameraný nie na samotné vypracovanie EIA, ale na to, kedy je potrebné vypracovanie a v akom rozsahu. Lektora bolo príjemné počúvať, hovoril podstatné veci, fakty, vždy konkrétne uviedol odvolávku na príslušný zákon a upozorňoval na tie časti zákona, na ktoré sa máme sústrediť pri vydávaní písomností." 

"Prednášajúci kompetentný s praktickými, poúčnými znalosťami, zaujímavo prezentované jednotlivé témy."  

"Bola som veľmi spokojná. Z prednášky bolo zrejme, že lektor má prehľad, praktické znalosti a skúsenosti." 

"Zaujimavý, vecný a spestrený aj príkladmi z praxe." 

"Školiteľ výborný, veľa praktických príkladov, jednoduché vysvetlenie, zaujímavý prejav, odpovede na otázky, super." 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

14.6.2023

ONLINE

Ing. Milan Luciak

14.6.2023

Bratislava

Ing. Milan Luciak

10.8.2023

ONLINE

Ing. Milan Luciak

10.8.2023

Bratislava

Ing. Milan Luciak

16.10.2023

ONLINE

Ing. Milan Luciak

16.10.2023

Bratislava

Ing. Milan Luciak

5.12.2023

ONLINE

Ing. Milan Luciak

5.12.2023

Bratislava

Ing. Milan Luciak

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.