Seminár

e-Commerce – nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M., mjr. Mgr. Igor Viktor

Pozor! Od 1. 7. 2021 budú platiť nové pravidlá pre preclievanie. Kupujúci budú mať povinnosť preclievať všetky zásielky z tretích krajín. Tiež pribudne povinnosť zaplatiť DPH pri tovare v zásielkach s nízkou hodnotou. O nových pravidlách dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru (22 eur) vrátane DPH pravidiel pre colné konania bude aj naša prednáška.

Obsahová náplň

  • Balík opatrení pre oblasť DPH v elektronickom obchode 
  • Pravidlá DPH s vplyvom na colné konanie 
  • Dovozné formality pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru 
  • Mechanizmy výberu DPH 
  • Formality vývozu a spätného vývozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou 
  • Zrušenie platnosti colného vyhlásenia 

Komu je určený

všetkým záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Jeho dlhodobé pôsobenie v colnej správe mu predurčilo jeho profesijný osud budúcej právnej kariéry, keď sa od radového colníka postupne prepracoval na námestníka riaditeľa colného úradu, čo mu výrazne pomohlo pri širšom poznaní colnej a daňovej problematiky. Špecializuje sa najmä na problematiku cla a spotrebných daní. V minulosti bol právnym…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

29.6.2021

ONLINE

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M., mjr. Mgr. Igor Viktor

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.