Seminár

e-Commerce – nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie

Pozor! Od 1. 7. 2021 budú platiť nové pravidlá pre preclievanie. Kupujúci budú mať povinnosť preclievať všetky zásielky z tretích krajín. Tiež pribudne povinnosť zaplatiť DPH pri tovare v zásielkach s nízkou hodnotou. O nových pravidlách dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru (22 eur) vrátane DPH pravidiel pre colné konania bude aj naša prednáška.

Obsahová náplň

  • Balík opatrení pre oblasť DPH v elektronickom obchode 
  • Pravidlá DPH s vplyvom na colné konanie 
  • Dovozné formality pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru 
  • Mechanizmy výberu DPH 
  • Formality vývozu a spätného vývozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou 
  • Zrušenie platnosti colného vyhlásenia 

Komu je určený

všetkým záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.