Seminár

Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie ponúka účastníkom účtovný, daňový a právny pohľad na zmenky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

 • Právna úprava zmeniek a ich formy využitia v praxi
 • Špecifický slovník výrazov a ich význam v oblasti zmenkového práva
 • Zmenka cudzia – zákonné náležitosti a podmienky jej platnosti
 • Zmenka vlastná – zákonné náležitosti a podmienky jej platnosti
 • Zmenkové operácie (indosament, blankozmenka, akceptácia zmenky,
 • ručenie, zročnosť zmenky, protestácia zmenky, notifikácia, rovnopis zmenky, odpis zmenky, premlčanie, lehoty a ich počítanie, eskont zmeniek)
 • Prípadové štúdie zmeniek s kompletným zaúčtovaním  v súlade s platnou legislatívou v SR. Obsahujú deň uskutočnenia účtovného prípadu, zaúčtovanie v súvahe, zaúčtovanie na podsúvahe
 • Zmenky a platby v hotovosti
 • Platby záväzkov zmenkou a vplyv tejto špecifickej  operácie na nezahrnovanie nezaplatených záväzkov do základu dane
 • Diskusia

Komu je určený

Ekonómom, účtovníkom, právnikom, štatutárom, záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad

Ing. Hedviga Vadinová

Auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.