Seminár:
Dovolenka, priemerný zárobok na pracovno-právne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Pozývame Vás na školenie, na ktorom budete mať možnosť oboznámiť sa s právnou úpravou dovolenky, vrátane použitia priemerného zárobku na pracovno-právne účely. Nebudú chýbať praktické príklady a priestor na diskusiu.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 25.9.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 25.9.2018, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Dovolenka, priemerný zárobok na pracovno-právne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve

Dovolenka:

 • druhy dovoleniek podľa súčasne platnej úpravy - dovolenka za kalendárny rok, dovolenka za pomernú časť, dovolenka za odpracované dni, dodatková dovolenka,
 • výmera dovolenky – základná výmera dovolenky, nárok na dlhšiu dovolenku, zaokrúhľovanie,
 • nárok na dovolenku,
 • krátenie dovolenky,
 • čerpanie dovolenky, prenášanie dovolenky, preplatenie/prepadnutie dovolenky,
 • dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase,
 • materská a rodičovská dovolenka.

Priemerný zárobok na pracovno-právne účely a jeho použitie:

 • pojmy – priemerný zárobok, rozhodujúce obdobie, zúčtovaná mzda,
 • výpočet priemerného zárobku, pravdepodobného zárobku,
 • odmena a jej vplyv na výpočet priemerného zárobku, zápočet časti mzdy,
 • potreba zmeny výšky priemerného zárobku,
 • použitie priemerného zárobku v praxi.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár Vám prinesie kompletné informácie o druhoch dovoleniek, určení nároku na dovolenku, výpočet dovolenky, krátenie a čerpanie dovolenky. Dozviete sa viac aj o priemernom zárobku a jeho výpočte.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Dovolenka, priemerný zárobok na pracovno-právne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve

mzdovým účtovníkom, personalistom

Lektor - Dovolenka, priemerný zárobok na pracovno-právne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Časový harmonogram - Dovolenka, priemerný zárobok na pracovno-právne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Dovolenka, priemerný zárobok na pracovno-právne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 25.9.2018
 • Ing. Martina Švaňová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 12.2.2019
 • Ing. Martina Švaňová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 27.5.2019
 • Ing. Martina Švaňová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Dovolenka, priemerný zárobok na pracovno-právne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve

Odborný portál:  Verejná správa online

Odborné publikácie:  Exekúcie premium