Seminár

Cash Flow - Prehľad peňažných tokov podľa súčasnej právnej úpravy

Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte na našom seminári znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Obsahová náplň

1. Deň

 • Vymedzenie právnej úpravy prehľadu peňažných tokov.
 • Charakteristika základných pojmov v oblasti prehľadu peňažných tokov podľa slovenskej právnej úpravy.
 • Štruktúra a členenie peňažných tokov.
 • Metódy vykazovania peňažných tokov.
 • Zdroje informácií pre zostavenie prehľadu peňažných tokov (súvaha, výkaz ziskov a strát, ostatné informácie).
 • Obsahová náplň prehľadu peňažných tokov podľa opatrenia Ministerstva financií SR.
 • Zostavenie vnútorného predpisu pre oblasť prehľadu peňažných tokov.
 • Analýza špecifických oblastí v prehľade peňažných tokov.
 • Vykazovanie problematických peňažných tokov v prehľade peňažných tokov na praktických príkladoch (rezervy, účty časového rozlíšenia, odpis pohľadávok, dary, poskytnuté úvery a pod.).
 • Praktická pomôcka pre zostavenie prehľadu peňažných tokov.
 • Diskusia.

2. Deň

 • Praktický príklad zostavenia retrospektívneho prehľadu peňažných tokov (priama a nepriama metóda).
 • Vykazovanie problematických peňažných tokov v prehľade peňažných tokov na praktických príkladoch (rezervy, účty časového rozlíšenia, odpis pohľadávok, dary, poskytnuté úvery a pod.).

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, finančným analytikom, kontrolórom, finančným riaditeľom a manažérom

Lektor

Termíny a miesto konania

Adresa bude upresnená

Vysoké Tatry

Ing. Miloš Sklenka PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.