Seminár:
Cash Flow - Prehľad peňažných tokov podľa súčasnej právnej úpravy

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte na našom seminári znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

1. Deň

 • Vymedzenie právnej úpravy prehľadu peňažných tokov.
 • Charakteristika základných pojmov v oblasti prehľadu peňažných tokov podľa slovenskej právnej úpravy.
 • Štruktúra a členenie peňažných tokov.
 • Metódy vykazovania peňažných tokov.
 • Zdroje informácií pre zostavenie prehľadu peňažných tokov (súvaha, výkaz ziskov a strát, ostatné informácie).
 • Obsahová náplň prehľadu peňažných tokov podľa opatrenia Ministerstva financií SR.
 • Zostavenie vnútorného predpisu pre oblasť prehľadu peňažných tokov.
 • Analýza špecifických oblastí v prehľade peňažných tokov.
 • Vykazovanie problematických peňažných tokov v prehľade peňažných tokov na praktických príkladoch (rezervy, účty časového rozlíšenia, odpis pohľadávok, dary, poskytnuté úvery a pod.).
 • Praktická pomôcka pre zostavenie prehľadu peňažných tokov.
 • Diskusia.

2. Deň

 • Praktický príklad zostavenia retrospektívneho prehľadu peňažných tokov (priama a nepriama metóda).
 • Vykazovanie problematických peňažných tokov v prehľade peňažných tokov na praktických príkladoch (rezervy, účty časového rozlíšenia, odpis pohľadávok, dary, poskytnuté úvery a pod.).

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte na našom seminári znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Každý jeden účastník bude sám zostavovať prehľad peňažných tokov. Vyskúša si zostaviť prehľad peňažných tokov z prevádzkovej činnosti čistou priamou metódou a nepriamou metódou, z investičnej a finančnej činnosti priamou metódou. Následne  z neho vykoná finančnú analýzu vybraných finančných ukazovateľov. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

ekonómom, účtovníkom, finančným analytikom, kontrolórom, finančným riaditeľom a manažérom

Lektor

Ing. Miloš Sklenka PhD.

Ing. Miloš Sklenka PhD.

Vysokoškolský učiteľ, ktorý teoretické vedomosti i praktické skúsenosti neustále získava nielen pedagogickou činnosťou, ale aj účtovníckou praxou. Okrem toho sa venuje prednáškovej a lektorskej činnosti v tejto oblasti a vykonáva publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách. Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Cash Flow - Prehľad peňažných tokov podľa súčasnej právnej úpravy

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Verejná správa online

PDF na stiahnutie:  Vedenie a riadenie s.r.o.