Seminár:
CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Máte dokonalý prehľad o firemných financiách? Získajte na našom seminári znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 6.8.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Podstata, význam a cieľ prehľadu peňažných tokov pre finančné riadenie podniku.
 • Vymedzenie základných pojmov v oblasti prehľadu peňažných tokov podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy.
 • Štruktúra a členenie peňažných tokov.
 • Metódy vykazovania peňažných tokov.
 • Zdroje informácií pre zostavenie prehľadu peňažných tokov (súvaha, výkaz ziskov a strát, ostatné informácie).
 • Obsahová náplň prehľadu peňažných tokov podľa opatrenia MF SR.
 • Zostavenie vnútorného predpisu pre oblasť prehľadu peňažných tokov.
 • Praktický príklad zostavenia retrospektívneho prehľadu peňažných tokov.
 • Analýza špecifických oblastí v prehľade peňažných tokov.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Chcete mať dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte na našom seminári CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Ekonómovia, účtovníci, finanční analytici, kontrolóri, finanční riaditelia a manažéri.

Lektor

Ing. Ondrej Baláž

Ing. Ondrej Baláž

Do roku 2016 pôsobil ako prezident Slovenskej Komory Audítorov (SKAU). Aktívne spolupracuje s Ministerstvom Financií SR pri príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií v odborných časopisoch zameraných najmä na oblasť účtovníctva a daní ako aj spoluautor účtovného programu PROLUC, ktorý má viac ako 1800 užívateľov.

Referencie

"Seminár obsiahol nielen teoretické informácie, ale aj príklady z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne." Stredoslovenská energetika, a.s.

"Poskytol to, čo som očákavala, dobré, jasné a názorne uviedol do problematiky."Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 6.8.2019
 • Ing. Ondrej Baláž
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 3.9.2019
 • Ing. Ondrej Baláž
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.10.2019
 • Ing. Ondrej Baláž
 • 185,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

Odborné publikácie:  Analýza dát v Exceli na CD