Konferencia

BOZP v roku 2021 - Legislatívne požiadavky a prax - 6. ročník

JUDr. Romana Hurtuková PhD., JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ing. Peter Pikla

6.ročník úspešnej BOZP konferencie. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Nevynecháme kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! 

18.11.2021

8.30-15.30

Bratislava

139 EUR

18.11.2021

8.30-15.30

ONLINE

139 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok konferencie

 • 9:00 – 9:30

  JUDr. Romana Hurtuková, PhD.

  Legislatíva v oblasti BOZP

  • Legislatívne požiadavky
 • 9:30 – 9:40

  BLOK otázok a odpovedí

 • 9:40 – 10:30

  JUDr. Jozef Lukajka

  Sankcie a nároky z pracovných úrazov

  • Možnosti zbavenia sa zodpovednosti
  • Riešenie sporných skutočností s inšpektorátom práce, poškodeným, sociálnou poisťovňou, OČTK
  • Pokuty za pracovné úrazy do 100.000 eur
  • Trestnoprávna zodpovednosť zamestnancov a trest odňatia slobody
  • Náhrada škody a nemajetkovej ujmy za pracovný úraz v desiatkach tisíc eur
 • 10:30 – 10:45

  Prestávka

 • 10:45 – 11:50

  JUDr. Jozef Lukajka

  Sankcie a nároky z pracovných úrazov - pokračovanie prednášky

 • 11:50 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:05

  Ing. Peter Pikla

  Kontroly a prehliadky z pohľadu inšpekcie práce

 • 14:05 – 14:15

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:15 – 15:15

  MUDr. Ľudmila Ondrejková

  Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

 • 15:15 – 15:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 15:30

  Ukončenie konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Partneri

Organizátori

Partneri

 marykay            logo r-c

             sagitta

 SES

   

Mediálny partner BOZPonline

 

 

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel MercureHotel MercureHotel MercureHotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Lektori

JUDr. Romana Hurtuková PhD.

Zamestnankyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcie práce, odboru ochrany práce od roku 2013, v súčasnosti riaditeľka odboru ochrany práce (od roku 2019). V rokoch 2013 – 2016 som zastupovala Slovensko v Poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri Európskej komisii.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov…

Ďalšie semináre lektora

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR. Vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Peter Pikla

Inšpetor z NIP s 27-ročnou praxou.

Ďalšie semináre lektora
!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k321/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

18.11.2021

Bratislava

18.11.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.