Seminár

Aktívna tepelná ochrana

Kvalitatívne nový rozmer do problematiky stavebných konštrukcií pre energeticky úsporné stavby vniesol systém aktívnej tepelnej ochrany (ATO), ktorá sa už aplikuje pri výstavbe takýchto stavieb.

Obsahová náplň

 • Progresívne trendy v oblasti kombinovaných stavebno-energetických systémoch.
 • Energetická náročnosť, ekonomická efektívnosť a environmentálna šetrnosť aktívnej tepelnej ochrany (ATO) budov.
 • Znižovanie spotreby energie a požiadavky na aplikácie s ATO v budovách s takmer nulovou potrebou energie.
 • Primárna energia, emisie CO2, účinnosť ATO.
 • Voľba, výpočet, návrh a posúdenie ATO.
 • Montáž, prevádzka a servis energetických systémov s ATO.
 • Meranie a regulácia energetických systémov s ATO.
 • Riadiace systémy budov a dispečing.

Komu je určený

montážnym a servisným technikom, obchodno-technickým pracovníkom, projektantom, energetikom, správcom budov, všetkým záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.