Akreditované semináre

Ide o vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Kurzy prebiehajú v malých skupinách – maximálne 10 účastníkov, čím Vám zaručujeme individuálny prístup lektora a maximálny efekt vzdelávacieho programu.Každý účastník seminára získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe úspešného absolvovania záverečnej skúšky.