Aktuálne školenia

Názov semináraLektorDátum a miesto
JUDr. Alena Huťanová
14.12.2018
Bratislava
Input:
16.1.2019
Bratislava
Input:
21.2.2019
Nitra
Input:
14.3.2019
Bratislava
Input:
18.4.2019
Žilina
Input:
28.5.2019
Bratislava
Input:
17.6.2019
Košice
Input:
18.9.2019
Žilina
Input:
Ing. Martina Švaňová
18.12.2018
Nitra
Input:
15.1.2019
Žilina
Input:
18.1.2019
Bratislava
Input:
22.1.2019
Žilina
Input:
Ing. Veronika Frnková PhD.
Ing. Zuzana Kvasničková
18.12.2018
Žilina
Input:
17.1.2019
Bratislava
Input:
21.2.2019
Žilina
Input:
19.3.2019
Bratislava
Input:
17.4.2019
Nitra
Input:
13.5.2019
Bratislava
Input:
12.6.2019
Žilina
Input:
2.7.2019
Bratislava
Input:
7.8.2019
Nitra
Input:
21.8.2019
Bratislava
Input:
6.9.2019
Žilina
Input:
26.9.2019
Bratislava
Input:
Ing. Peter Gallovič
10.1.2019
Žilina
Input:
25.2.2019
Bratislava
Input:
28.3.2019
Nitra
Input:
23.5.2019
Bratislava
Input:
13.6.2019
Žilina
Input:
23.8.2019
Nitra
Input:
12.9.2019
Bratislava
Input:
Ing. Hedviga Vadinová
14.1.2019
Košice
Input:
15.1.2019
Banská Bystrica
Input:
16.1.2019
Žilina
Input:
17.1.2019
Nitra
Input:
31.1.2019
Bratislava
Input:
Ing. Dušan Preisinger
14.1.2019
Bratislava
Input:
8.7.2019
Bratislava
Input:
JUDr. Martina Kostková
17.1.2019
Bratislava
Input:
Ing. Hedviga Vadinová
17.1.2019
Bratislava
Input:
JUDr. Zdeňka Dvoranová
JUDr. Alena Huťanová
22.1.2019
Bratislava
Input:
25.3.2019
Žilina
Input:
25.4.2019
Bratislava
Input:
20.5.2019
Nitra
Input:
27.6.2019
Bratislava
Input:
30.7.2019
Bratislava
Input:
4.9.2019
Nitra
Input:
Ing. Martin Ťažký
7.2.2019
Bratislava
Input:
9.9.2019
Bratislava
Input:
Ing. Jana Mundierová
7.2.2019
Žilina
Input:
12.6.2019
Bratislava
Input:
15.8.2019
Bratislava
Input:
Ing. Zuzana Kvasničková
11.2.2019
Bratislava
Input:
13.6.2019
Bratislava
Input:
JUDr. Alena Huťanová
25.2.2019
Bratislava
Input:
30.4.2019
Bratislava
Input:
26.6.2019
Bratislava
Input:
5.9.2019
Bratislava
Input:
Ing. Peter Kuchár
26.2.2019
Bratislava
Input:
6.6.2019
Bratislava
Input:
Ing. Martina Švaňová
16.4.2019
Bratislava
Input:
19.6.2019
Bratislava
Input:
20.8.2019
Bratislava
Input:

Partneri