Aktuálne školenia

Názov semináraLektorDátum a miesto
Ing. Tibor Vojtko
22.11.2018
Bratislava
Input:
21.1.2019
Bratislava
Input:
6.3.2019
Žilina
Input:
21.5.2019
Bratislava
Input:
4.9.2019
Bratislava
Input:
Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
22.11.2018
Bratislava
Input:
28.1.2019
Bratislava
Input:
5.3.2019
Žilina
Input:
25.4.2019
Bratislava
Input:
22.8.2019
Bratislava
Input:
Ing. Jana Mundierová
23.11.2018
Bratislava
Input:
7.2.2019
Žilina
Input:
12.6.2019
Bratislava
Input:
15.8.2019
Bratislava
Input:
JUDr. Terézia Maděřičová
JUDr. Alena Huťanová
26.11.2018
Bratislava
Input:
14.3.2019
Bratislava
Input:
21.5.2019
Bratislava
Input:
24.7.2019
Bratislava
Input:
PhDr. Mária Munková
27.11.2018
Bratislava
Input:
12.3.2019
Bratislava
Input:
25.9.2019
Bratislava
Input:
JUDr. Alena Huťanová
28.11.2018
Bratislava
Input:
1.4.2019
Bratislava
Input:
10.6.2019
Žilina
Input:
19.8.2019
Bratislava
Input:
Ing. Peter Gallovič
28.11.2018
Bratislava
Input:
10.12.2018
Nitra
Input:
10.1.2019
Žilina
Input:
25.2.2019
Bratislava
Input:
28.3.2019
Nitra
Input:
23.5.2019
Bratislava
Input:
13.6.2019
Žilina
Input:
23.8.2019
Nitra
Input:
12.9.2019
Bratislava
Input:
Ing. Tibor Vojtko
30.11.2018
Bratislava
Input:
26.3.2019
Žilina
Input:
Ing. Martin Ťažký
3.12.2018
Bratislava
Input:
9.9.2019
Bratislava
Input:
Ing. Hedviga Vadinová
4.12.2018
Bratislava
Input:
27.2.2019
Bratislava
Input:
25.4.2019
Žilina
Input:
29.5.2019
Bratislava
Input:
24.6.2019
Nitra
Input:
31.7.2019
Bratislava
Input:
JUDr. Alena Huťanová
4.12.2018
Bratislava
Input:
25.2.2019
Bratislava
Input:
30.4.2019
Bratislava
Input:
26.6.2019
Bratislava
Input:
5.9.2019
Bratislava
Input:
Ing. Milan Kúdela
5.12.2018
Bratislava
Input:
14.2.2019
Bratislava
Input:
16.5.2019
Žilina
Input:
22.8.2019
Žilina
Input:
Ing. Michal Kán
6.12.2018
Bratislava
Input:
21.3.2019
Bratislava
Input:
29.5.2019
Žilina
Input:
17.7.2019
Bratislava
Input:
11.9.2019
Bratislava
Input:
Mgr. Eva Braxatorisová
7.12.2018
Bratislava
Input:
4.4.2019
Žilina
Input:
6.5.2019
Bratislava
Input:
9.7.2019
Bratislava
Input:

Partneri