Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Peter Socháň

Je odborníkom na environmentálny manažment. Od roku 2006 riadi spoločnosť ENVIS zaoberajúcu sa poradenskou, konzultačnou a audítorskou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia. Je zodpovedný za odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa oblasť odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), odborné kurzy a školenia a environmentálne audity. Je odborne spôsobilou osobou v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie.

 

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129