Lektor seminárov Verlag Dashöfer

JUDr. Ján Ivan

Vyštudoval právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici a následne absolvoval advokátsku prax v kancelárii vo Zvolene a Bratislave. Rigoróznu prácu venoval téme Riešenie úpadku dlžníka v slovenskom právnom poriadku a titul JUDr. používa od roku 2012. Úspešne zložil aj skúšky na správcu konkurznej podstaty a činnosť správcu vykonáva pod spoločnosťou JUSTICIA Recovery k.s. v ktorej je komplementárom. Mimosúdnemu riešeniu pohľadávok sa venuje už skoro 10 rokov.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129