Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Pavel Kovács PhD.

Je skúseným senior lektorom s vyše 15-ročnou praxou pedagóga, lektora a trénera. Je držiteľom medzinárodného certifikátu ECo-C® (European Communication Certificate). Má technické a pedagogické vzdelanie. Titul PhD. získal v oblasti teórie vyučovania. Má bohaté pracovné skúsenosti s organizáciou a realizáciou vzdelávacích projektov a odborných kurzov v oblasti manažérskych kompetencií. Profiluje sa najmä v oblasti projektového riadenia a mäkkých zručností (soft skills) so zameraním na vyjednávanie, obchodnícke zručnosti, asertívnu komunikáciu, ochranu proti manipulácii, manažment konfliktov, self marketing, sebariadenie a prezentačné zručnosti. Je spoluautorom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov. V súčasnosti pracuje ako tréner (lektor) a manažér vzdelávania zodpovedný za koncepčnú metodickú a lektorskú činnosť v oblasti celoživotného vzdelávania.

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov. Účastníci školení oceňujú najmä jeho pozitívnu energiu, schopnosť empatie, vysokej interaktivity a prispôsobenia obsahu kurzov potrebám účastníkov.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129