Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Martin Hajaš

Má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti implementácie chemickej legislatívy: REACH, CLP, MSDS, biocídy, prípravky na ochranu rastlín, ADR v súkromnom a verejnom sektore vrátane Európskej chemickej agentúry. Pracoval na projektoch týkajúcich sa identifikácie chemických látok, klasifikácie a označovania chemických produktov, prípravy kariet bezpečnostných údajov, ako aj notifikácie nebezpečných chemických produktov jednotlivým národným toxikologickým centrám v členských štátoch EÚ.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129