Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Jarmila Ďurďovičová

Hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva, Slovenská inšpekcia  životného prostredia. Vyštudovala Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 1992 začala pracovať v  Slovenskej inšpekcii  životného prostredia ako inšpektorka inšpekcie odpadového hospodárstva. Od roku 2002 pôsobí vo funkcii hlavnej inšpektorky útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva. Na SIŽP viedla dva projekty PHARE, zamerané na činnosť  inšpekcie, zúčastňuje sa projektov IMPEL (sieť environmentálnych inšpekčných orgánov EÚ ), zameraných na rôzne oblasti odpadového hospodárstva najmä však na cezhraničný pohyb odpadov. V rámci koordinovania činnosti inšpekcie odpadového hospodárstva a odhaľovania nezákonného nakladania s odpadmi spolupracuje najmä s políciou SR a colnými orgánmi. Je spoluautorkou Komentáru k zákonu o odpadoch.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129