Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Jana Poórová PhD.

Ukončila štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity na katedre Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Celý profesijný život pracuje na na Slovenskom hydrometeorologickom ústav, kde sa venuje hydrológii a vodnému hospodárstvu, a to prevádzkovej a výskumno-vývojovej činnosti v oblasti  monitorovania a hodnotenia vôd, aplikovanej hydrológie (analýza a spracovanie hydrologických údajov a informácií, vodná bilancia, hodnotenie zdrojov vôd a užívania vôd,...) na  národnej a medzinárodnej úrovni. Má skúsenosti s implementáciou Smerníc EK v oblasti vôd na národnej  a medzinárodnej úrovni, odborne sa podieľa pri príprave strategických a plánovacích dokumentov, legislatívnych predpisov v oblasti vôd a životného prostredia. V ostatnom období sa venuje najmä bilancii vodných zdrojov, hodnoteniu sucha a nedostatku vody.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129