Seminár

Výkaz ziskov a strát - významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Dr. Milan Veščičík

14.3.2023, ONLINE14.3.2023, Bratislava19.3.2023, ONLINE19.3.2023, Bratislava

Seminár

Základné ekonomické minimum

Ing. Peter Andrišin

9.12.2022, ONLINE9.12.2022, Bratislava9.3.2023, ONLINE9.3.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Ing. Peter Andrišin

12.10. – 14.10.2022, Bratislava12.10. – 14.10.2022, ONLINE16.1. – 18.1.2023, ONLINE16.1. – 18.1.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy II.

Ing. Peter Andrišin

28.11. – 29.11.2022, Bratislava28.11. – 29.11.2022, ONLINE26.1. – 27.1.2023, ONLINE26.1. – 27.1.2023, Bratislava

Seminár

Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

14.10.2022, Bratislava14.10.2022, ONLINE21.1.2023, ONLINE21.1.2023, Bratislava

Seminár

Finančné plánovanie a reporting

Dr. Milan Veščičík

10.11.2022, Bratislava10.11.2022, ONLINE21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2022

Ing. Hedviga Vadinová

12.10.2022, ONLINE12.10.2022, Bratislava8.12.2022, ONLINE8.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista kontrolingu: Riadenie výkonnosti a manažérske účtovníctvo z pohľadu kontrolóra

Ing. Jaroslav Mundier

9.11. – 11.11.2022, Bratislava9.11. – 11.11.2022, ONLINE8.2. – 10.2.2023, ONLINE8.2. – 10.2.2023, Bratislava