Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DPH

Ing. Milan Kúdela

17.7. – 19.7.2023, Bratislava17.7. – 19.7.2023, ONLINE11.10. – 13.10.2023, Bratislava11.10. – 13.10.2023, ONLINE

Seminár

Čo ste o DPH nevedeli - vybrané témy a prípadové štúdie

Ing. Milan Kúdela

11.8.2023, Bratislava11.8.2023, ONLINE14.12.2023, Bratislava14.12.2023, ONLINE

Seminár

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Ing. Milan Kúdela

26.7.2023, Bratislava26.7.2023, ONLINE18.9.2023, Bratislava18.9.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2023

Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko

27.9. – 29.9.2023, Bratislava27.9. – 29.9.2023, ONLINE18.12. – 20.12.2023, Bratislava18.12. – 20.12.2023, ONLINE

Seminár

Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2023 - ich účtovanie a zdaňovanie

Ing. Milan Kúdela

7.9.2023, Bratislava7.9.2023, ONLINE6.12.2023, Bratislava6.12.2023, ONLINE

Seminár

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

Ing. Milan Kúdela

15.6. – 16.6.2023, Bratislava15.6. – 16.6.2023, ONLINE16.10. – 17.10.2023, Bratislava16.10. – 17.10.2023, ONLINE

Konferencia

Daňový špecialista vs daňový kontrolór v daňovom ringu

Ing. Milan Kúdela, Ing. František Orava

26.9.2023, ONLINE

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

11.9.2023, ONLINE11.9.2023, Bratislava5.12.2023, ONLINE5.12.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Fit Camp pre personalistov 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ing. Ľuboslava Minková, Mgr. Katarína Fitala ACC

Certifikovaný seminár

Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

12.6.2023, ONLINE12.6.2023, Bratislava22.9.2023, ONLINE22.9.2023, Bratislava

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

14.8.2023, ONLINE14.8.2023, Bratislava6.11.2023, ONLINE6.11.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista medzinárodného zdaňovania

Ing. Milan Kúdela

27.7. – 28.7.2023, ONLINE27.7. – 28.7.2023, Bratislava30.10. – 31.10.2023, ONLINE30.10. – 31.10.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DzP

Ing. Milan Kúdela

14.8. – 16.8.2023, Bratislava14.8. – 16.8.2023, ONLINE8.11. – 10.11.2023, Bratislava8.11. – 10.11.2023, ONLINE

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

7.7.2023, Bratislava7.7.2023, ONLINE12.9.2023, Bratislava12.9.2023, ONLINE