10 praktických príkladov z účtovníctva: rezervy, reklama, opravné položky a ďalšie top témy

"Seminár bol veľmi dobrý, dostala som mnohé informácie, lektor bol kompetentný, zaujal svojimi príkladmi, mal záujem o informácie o účastníkoch...  Plynotech, s.r.o.

"Najviac ma zaujala téma "Reklama" + Prednášajúci - schopnosť zaujať, jeho odbornosť, flexibilita a ochota odpovedať na otázky, ktoré s témou súviseli okrajovo. Celkový dojem zo seminára veľmi dobrý, predčil moje očakávania." GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

"Prednášajúci je odborník s praxou. Vždy si vyberám najmä tie semináre, na ktorých prednáša pán Tužinský."
Optimum Distribution CZ&SK. s.r.o.

Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

"Praktická hodnota seminára je pre mňa vysoká. Nebolo to teoretické. Bol to naozaj dobrý seminár, formou interaktívnej prednášky." ZOVOS-EKO, s.r.o.

 

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

"Perfektný seminár, páčila sa mi malá skupina, diskusia a materiály."  QSCert, spol. s r.o.

"Seminár bol v celku príjemný, zrozumiteľný s dobrou atmosférou a príjemnými ľuďmi."  Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.

"Veľmi dobre pripravený odborný seminár." ZF Slovakia, a.s.

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2018

"Hodnocení PERFEKTNÍ: živý přednes (ne nudný), vysoká odbornost přednášející, velmi dobře pripravené papírové materiály. Fakt super, rada přijdu zase." Auditor Sk, s.r.o.

"Lektorka Vadinová vysoko kompetentná, ochotná zodpovedať otázky účastníkov. Seminár mi vyhovoval, celkový pohľad na majetok spoločnosti, poznatky, ktoré využijem v praxi." Whirlpool Slovakia, a.s.

"Výborne, určite bude prínosom aj pre ostatných účastníkov."  Zugimpex s.r.o.

"Som rada, že som sa zúčastnila, určite mi materiály pomôžu, rada navštívim aj iné semináre." Zugimpex s.r.o.

" So školením som bola spokojná, oboznámila som sa s novými poznatkami z oblasti daní a účtovníctva." Nafta a.s.

Zákonník práce od 1.5.2018 – aplikačný seminár 

"Nové informácie ukázané na príkladoch, celkové hodnotenie veľmi pozitívne." Böllhoff, s. r. o.

"Veľký prínos, príklady z praxe a chuť pomôcť. Ďakujem za toto školenie." HOWE Slovensko, s.r.o.

"Nepracujem na HR oddelení, napriek tomu oceňujem informácie zo školenia. Výborná lektorka." Tchibo Slovensko, s.r.o.

"Mimoriadne odborne a kvalifikovane vedený seminár s množstvom praktických príkladov." MSÚ Hlohovec

"Seminár viedla JUDr. Dvoranová na úrovni, ktorý bol pre mňa veľkým prínosom, lebo bol k veci, odborne a na príkladoch z praxe. Veľmi zaujímavo viedla seminár." BAUHAUS, k.s.

"Výborný, praktický, zrozumiteľný, ukážky z reality - využitie v praxi." Ministerstvo financií SR

BOZP v stavebníctve – "Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 a jej novely : vyhl. MPSVaR SR 46/2014 a vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015

"Bola som veľmi spokojná aj s lektorkou Kuševovou aj s organizáciou seminára. Nemám výhrady."
Letecký úrad SR

"Seminár bol poučný a zrozumiteľný. Páčili sa mi príklady z praxe a ochota odpovedať na otázky." Slovenské elektrárne, a.s.

 

Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa

"Tento seminár by bol určite prínosom pre technikov BOZP..." MILSY a.s.

"Veľmi dobrý prejav, príklady z praxe, prejav a schopnosť zaujať vynikajúca." Nezavislé kresťanské odbory

"Pútavý, dostatočné množstvo informácií." Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2018 

"Seminár je užitočný pre prax. Zaujala ma komorná a bezprostredná atmosféra." Marel Slovakia,s.r.o.

"Páčili sa mi skúsenosti lektorky Vadinovej a tiež jej znalosti." BourBon AP NITRA s.r.o.

"Som spokojná, veľa otázok zodpovedaných z praxe." YIT Reding, a.s.

"Prakticky aj odborne výborne zvládnuté, prísun do praxe." YIT Reding, a.s.

"Otvorená atmosféra, komunikácia, priame riešenie problémov z praxe." Elastorsa Slovakia s.r.o.

"Rozšírenie prehľadu o účtov zásob." YIT Reding, a.s.

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

"Plnohodnotné, prakticky využiteľné informácie z praxe od lektorky Koraušovej." Zariadenie pre seniorov Komfort, n.o.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15.6.2017

"S odborným seminárom som bola spokojná, a to hlavne pre to, že tam boli prezentované problémy z praxe, najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady. Obsah prednášky bol zameraný nie na samotné vypracovanie EIA, ale na to, kedy je potrebné vypracovanie a v akom rozsahu. Lektora bolo príjemné počúvať, hovoril podstatné veci, fakty, vždy konkrétne uviedol odvolávku na príslušný zákon a upozorňoval na tie časti zákona, na ktoré sa máme sústrediť pri vydávaní písomností." Mesto Lučenec

"Dostatočný časový rámec, výborná organizácia, priestory." JAVYS, a.s.

"Prednášajúci kompetentný s praktickými, poúčnými znalosťami, zaujímavo prezentované jednotlivé témy."  Slovenské elektrárne, a.s.

"Bola som veľmi spokojná. Z prednášky bolo zrejme, že lektor má prehľad, praktické znalosti a skúsenosti."  Nafta, a.s.

"Zaujimavý, vecný a spestrený aj príkladmi z praxe." BAT Engineering a.s.

"Školiteľ výborný, veľa praktických príkladov, jednoduché vysvetlenie, zaujímavý prejav, odpovede na otázky, super." Mesto Nové Zámky