Cash Flow - Prehľad peňažných tokov podľa súčasnej právnej úpravy

Input: