Finančná kontrola v prostredí verejnej správy - modelové príklady

Input: