Finančný controlling - zabezpečenie finančnej rovnováhy podniku

Input: