Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

Input: