Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia

Input: