Input:

Záväzná prihláška


Seminár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

Základná cena:

230,00 EUR

Cena celkom:

230,00 EUR

Cena celkom s DPH 20 %:

276,00 EUR

Účastníci


Fakturačné údaje


Ak nemáte DIČ, nevypĺňnajte.

Objednávateľ školenia (kontakt pre poslanie faktúry)


Kontaktnej osobe pošleme potvrdenie objednávky, zálohovú faktúru a ďalšie organizačné pokyny. Adresu konania a pripomenutie pred začiatkom obdrží tiež každý z účastníkov.

Platobná metóda


Prenos dát pri online platbe je zabezpečený protokolom SSL.

Súhrn objednávky

Názov: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

Dátum konania: 4.5.2022 Bratislava

Počet účastníkov: 1

Cena celkom: 230,00 EUR EUR (bez DPH)

Po odoslaní objednávky Vám pošleme jej zhrnutie prostredníctvom e-mailu a následne Vám pošleme zálohovú faktúru. Pred konaním podujatia Vám taktiež zašleme všetky potrebné organizačné informácie.

Stav Vašej objednávky môžete sledovať vo Vašej zákazníckej zóne.

Vstup do zákazníckej zóny

Storno podmienky:

Prihláška na seminár je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 4 pracovné dni pred konaním seminára. Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.

Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená (neodstúpi od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

  • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň seminára alebo po seminári, prípadne ak sa nezúčastní seminára bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
  • 70 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni pred seminárom.
  • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 4 pracovné dni pred seminárom.