Seminár:
Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vzťahu k novele zákona o službách zamestnanosti, účinnej od 1. mája 2018

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Vzhľadom na naliehavé potreby trhu práce na Slovensku je problematika zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín veľmi aktuálna. Trh práce zápasí s nedostatkom vhodných pracovníkov, a to nielen na kvalifikovaných pracovných pozíciách.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 6.6.2018
Miesto: Žilina

Obsahová náplň školenia - Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vzťahu k novele zákona o službách zamestnanosti, účinnej od 1. mája 2018

 • Náležitosti zamestnávania cudzincov, podmienky určené v zákone o službách zamestnávania.
 • Podmienky legálneho pobytu cudzincov na Slovensku.
 • Administratívne úkony vo vzťahu k legálnemu zamestnávaniu.
 • Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a podmienky odmeňovania cudzincov.
 • Sankcie – ako im predchádzať.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Oblasť zamestnávania cudzincov podlieha zvýšenému dohľadu príslušných inštitúcií, nielen úradov práce, ale aj zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, inšpektorátov práce a tiež aj cudzineckej polície Slovenskej republiky.

V týchto súvislostiach treba osobitne dbať na dodržiavanie podmienok legálneho zamestnávania a legálnej práce, pretože v opačnom prípade to nie je sankcionované len zo strany inšpektorátov práce, ale aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Neoprávnené zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín je totiž trestné, a to aj vo vzťahu k trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ako sa teda vysporiadať s touto problematikou v súvislosti so zmenami zákona o službách zamestnanosti, účinnými od mája 2018?

Pozývame vás na komplexné školenie, ktoré vám poskytne všetky informácie, týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, podmienok ich pobytu na území Slovenskej republiky, administratívnych úkonov súvisiacich s ich zamestnávaním, predchádzaniu nelegálnemu zamestnávaniu a nelegálnej práci, podmienok zamestnávania cudzincov vo vzťahu k pracovnému právu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vzťahu k novele zákona o službách zamestnanosti, účinnej od 1. mája 2018

Personalisti, majitelia, konatelia.

Lektor - Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vzťahu k novele zákona o službách zamestnanosti, účinnej od 1. mája 2018

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Časový harmonogram - Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vzťahu k novele zákona o službách zamestnanosti, účinnej od 1. mája 2018

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vzťahu k novele zákona o službách zamestnanosti, účinnej od 1. mája 2018

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 6.6.2018
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 15.8.2018
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 17.10.2018
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 21.11.2018
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 1.4.2019
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vzťahu k novele zákona o službách zamestnanosti, účinnej od 1. mája 2018