Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

Zákonník práce – aplikačný seminár

Popis

Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd.

Komu je určený

všetkým vedúcim zamestnancom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom, konateľom spoločností, a tiež zástupcom zamestnancov

Obsahová náplň

 • Zákonník práce - aktuálny stav vrátane informácií o pripravovanej novele platnej od 1.1.2015:
  • Základné zásady a niektoré všeobecné ustanovenia zákonníka práce, zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca na pracovisku, kompetencie a postavenie zástupcov zamestnancov.
 • Vznik a skončenie pracovného pomeru:
  • Obsah pracovnej zmluvy - základné a povinné náležitosti, druh práce a miesto výkonu práce z pohľadu. rozhodnutí súdov, príklady. Význam a platné dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - dohoda, výpoveď - POZOR na nový výpovedný dôvod, ak ste agentúrou dočasného zamestnávania, okamžité skončenie, judikáty, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, najmä možnosť okamžitého skončenia; účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor.
  • Odstupné a odchodné, nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem porušenie pracovnej disciplíny.
  • Menej závažné a závažné porušenie pracovnej disciplíny, príklady.
  • Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, dôsledky, vrátane možnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, príklady.
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Rozhodnutia súdov. 
 • Pracovný čas:
  • Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času.
  • Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času- podmienky a možnosti, vzory, možnosti rozvrhnutia, zmennosť.
  • Pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti.
  • Dovolenka a prekážky v práci pri jednotlivých formách rozvrhnutiach pracovného času.
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:
  • Rozšírenie pôsobnosti ZP na zamestnancov pracujúcich na dohody. (napr. aplikácia ustanovení o splatnosti mzdy/odmeny a zrážkach zo mzdy aj na dohody + povinnosť vydania výplatnej pásky zamestnancovi na dohodu, zrážanie plnenia ako sú odvodov, daň a exekúcie.
 • Pripravované a schválené zmeny.
 • Diskusia.

 

DátumMiestoCena  
14.10.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
10.11.2016Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.12.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
18.1.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.2.2017Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
16.3.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

JUDr. Terézia Maděřičová

Na začiatku svojej kariéry pracovala ako podniková právnička s pracovnou náplňou postihujúcou všetky oblasti práva. Zúčastnila sa ako členka pracovného tímu na príprave viacerých novelizácií Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. V súčasnosti sa venuje predovšetkým personálnemu a pracovnoprávnemu poradenstvu. Tréningy a semináre,

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Odborníčka nielen s teoretickými vedomosťami, ale veľa praktických rád priamo z praxe." Vývoj Martin, a.s.

"Veľmi dobrý, pani lektorka zostala s nami aj nad rámec a dovysvetlovala do konca." Anritsu Solutions SK, s.r.o.

"Seminár bol zaujímavý, zrozumiteľný a boli uvedené aj príklady z praxe." Onkologicky ústav Sv. Alžbety

"Nové informácie ukázané na príkladoch, celkové hodnotenie veľmi pozitívne." Böllhoff, s. r. o.

Ďalšie semináre lektora: