Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

Zákonník práce – aplikačný seminár

Popis

Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd.

Komu je určený

všetkým vedúcim zamestnancom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom, konateľom spoločností, a tiež zástupcom zamestnancov

Obsahová náplň

 • Zákonník práce - aktuálny stav vrátane informácií o pripravovanej novele platnej od 1.1.2015:
  • Základné zásady a niektoré všeobecné ustanovenia zákonníka práce, zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca na pracovisku, kompetencie a postavenie zástupcov zamestnancov.
 • Vznik a skončenie pracovného pomeru:
  • Obsah pracovnej zmluvy - základné a povinné náležitosti, druh práce a miesto výkonu práce z pohľadu. rozhodnutí súdov, príklady. Význam a platné dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - dohoda, výpoveď - POZOR na nový výpovedný dôvod, ak ste agentúrou dočasného zamestnávania, okamžité skončenie, judikáty, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, najmä možnosť okamžitého skončenia; účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor.
  • Odstupné a odchodné, nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem porušenie pracovnej disciplíny.
  • Menej závažné a závažné porušenie pracovnej disciplíny, príklady.
  • Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, dôsledky, vrátane možnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, príklady.
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Rozhodnutia súdov. 
 • Pracovný čas:
  • Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času.
  • Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času- podmienky a možnosti, vzory, možnosti rozvrhnutia, zmennosť.
  • Pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti.
  • Dovolenka a prekážky v práci pri jednotlivých formách rozvrhnutiach pracovného času.
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:
  • Rozšírenie pôsobnosti ZP na zamestnancov pracujúcich na dohody. (napr. aplikácia ustanovení o splatnosti mzdy/odmeny a zrážkach zo mzdy aj na dohody + povinnosť vydania výplatnej pásky zamestnancovi na dohodu, zrážanie plnenia ako sú odvodov, daň a exekúcie.
 • Pripravované a schválené zmeny.
 • Diskusia.

 

DátumMiestoCena  
12.8.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
14.10.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
10.11.2016Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.12.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

JUDr. Terézia Maděřičová

Na začiatku svojej kariéry pracovala ako podniková právnička s pracovnou náplňou postihujúcou všetky oblasti práva. Zúčastnila sa ako členka pracovného tímu na príprave viacerých novelizácií Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. V súčasnosti sa venuje predovšetkým personálnemu a pracovnoprávnemu poradenstvu. Tréningy a semináre,

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Odborník nielen s teoretickými vedomosťami, ale veľa praktických rád priamo z praxe." (Z.M. - Vyvoj Martin, a.s.)

"Veľká spokojnosť, profesionálny prístup, záujem o otázky učastníkov." (K.Š. - Interway, s.r.o.)

"Veľmi dobrý, pani lektorka zostala s nami aj nad rámec a dovysvetlovala do konca." (M.K. - Anritsu Solutions SK, s.r.o.).

"Pani lektorka prednášala veľmi zaujímavo a pútavo a udržala pozornosť." (B.B - Tomra Sorting)

"Spokojná, vysoko kompetentná, veľa príkladov z praxe."  (G.H. - Toyota Financial Services Slovakia)

"Zaujalo ma celé školenie - najviac prípadové štúdie." (V.F. - ZKW Slovakia, s.r.o.)

"Seminár bol zaujímavý, zrozumiteľný a boli uvedené aj príklady z praxe." (M.K. - Onkologicky ústav Sv. Alžbety)

"Príjemný dojem, odnášam si zo seminára odpovede na otázky, ktoré som potrebovala zodpovedať." (Z.B. Lidl)

"Seminár ma veľmi zaujal, hlavne praktické príklady, zrozumiteľné vysvetľovanie."  (M.G. YURA Corporation Slovakia)

"Veľmi produktívny a obohacujúci v plnom rozsahu." (M.L. ZsVS, a.s.)

"Nové informácie ukázané na príkladoch, celkové hodnotenie veľmi pozitívne." (Z.B. Bollhoff)

Ďalšie semináre lektora: