Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET)

Popis

Seminár je určený pre všetkých registrovaných používateľov elektronického trhoviska, ktorí majú záujem zadávať zákazky na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) a chcú mať prehľad o jednotlivých krokoch ako postupovať pri zadaní zákaziek na tovary a služby postupom verejnej súťaže. 

Komu je určený

používateľom elektronického trhoviska, záujemcom o danú problematiku

Obsahová náplň

 • vytvorenie objednávkového formulára, objednávkových atribútov na strane objednávateľa
 • vytvorenie ponukového formulára a obchodnej ponuky na strane dodávateľa
 • vytvorenie kontraktačnej ponukynázorne prakticky v EKS
 •  celý proces zadávania zákaziek ako
  • spracovanie súťažných podkladov
  • spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
  • vyhlásenie verejnej súťaže
  • spôsob komunikácie medzi objednávateľom a dodávateľmi pri poskytovaní SP, vysvetľovaní, úprave súťažných podkladov
  • predkladanie kontraktačných ponúk
  • otváranie ponúk
  • vyhodnotenie ponúk
  • uzavretie zmluvy (rámcovej, kúpnej, zmluvy o dielo, zmluvy na poskytnutie služieb)
  • nástroje trhoviska na identifikáciu a autentifikáciu na nadlimitnom trhovisku
  • doručovanie na nadlimitnom trhovisku
 • odporúčania, aby sa dodávateľ nedostal na black list; ako postupovať, keď objednávateľ nedostane ani   jednu ponuku
 • usmernenie dodávateľa kedy musí byť zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov; registrovaný v  Registri konečných užívateľov výhod
 • podmienky účasti, ktoré musí splniť dodávateľ, keď  má záujem obchodovať na nadlimitnom elektronickom trhovisku
 • spôsob podávania žiadosti o nápravu a námietky na nadlimitnom elektronickom trhovisku
 • dokumenty, ktoré musí dodávateľ predložiť objednávateľovi pred uzavretím zmluvy
 • spôsob uzatvorenia zmluvy na nadlimitnom elektronickom trhovisku
 • zmeny v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska vrátane Trhového poriadku od 18.04.2016 prijatím nového  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Diskusia počas výkladu

Výklad bude  doplnený:

 • prezentáciou a
 • metodickými materiálmi zameranými na zosumarizovanie úkonov celého postupu  zadávania zákazky a predloženia ponuky zo strany objednávateľa a dodávateľa
          DátumMiestoCena  
          27.3.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

          Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

          zákazka, formulár, verejná súťaž, ponuka, dodávateľ, zmluva, elektronické trhovisko

          Lektor

          Patrí medzi vyhľadávaných lektorov problematiky verejného obsatarávania. Venuje sa príprave a realizácií verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia ako aj podprahovým metódam verejného obstarávania. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe ponúk pre uchádzačov.

          Časový harmonogram

          • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
          • 9.00 – 11.30  prednáška
          • 11.30 – 12.30  obed
          • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


          Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.          *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

          Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
          Registrujte sa tu.
          Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
          This is a QR Code
          Referencie:

          "Seminár mi priniesol bližší pohľad na obstarávanie nadlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska." LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.

          Ďalšie semináre lektora: