Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2017 

IKEA

Popis

Vzhľadom na zásadné zmeny v Obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili seminár zameraný na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.

Komu je určený

konateľom, majiteľom, živnostníkom, pracovníkom obchodných oddelení, pracovníkom právnych oddelení, záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

 • Zmluvné záväzky – okamih splnenia záväzku a fakturácia.
 • Riadne a včasné splnenie záväzku, vplyv vadného plnenia na splatnosť ceny.
 • Doručovanie faktúry.
 • Od kedy patria veriteľovi úroky z omeškania.
 • Lehota splatnosti faktúry.
 • Zavedenie pojmov nekalá zmluvná praktika a nekalá obchodná prax vo väzbe na dojednania o splatnosti – od 1.2.2013.
 • Nárok na paušálnu náhradu nákladov.
 • Zmena výšky zákonných úrokov z omeškania.
 • Zmena v „spotrebiteľských“ úrokoch z omeškania.
 • Zásadná zmena v lehotách splatnosti, ak je dlžníkom štát.
 • Premlčanie istiny a premlčanie úrokov z omeškania.
 • Uznanie záväzku a jeho vplyv na premlčanie.
 • Možnosť predĺženia premlčacej doby, absolútna premlčacia doba.
 • Rozdiel medzi úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou/ súbeh zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania.
 • Žaloba/návrh na vydanie platobného rozkazu/ európsky platobný rozkaz/európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
 • Podanie odporu zo strany dlžníka/odôvodnenie odporu/pojednávanie.
 • Súdne poplatky/vrátenie súdnych poplatkov/sprísnenie možnosti ospravedlniť sa z pojednávania/uplatnenie nároku na zaplatenie preddavku na trovy konania.
DátumMiestoCena  
14.11.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

zabezpecenia plnenia zavazkov dlznikov, zavazky, dlznici, zmluvne zavazky, splnenie zavazku, fakturacia

Lektor

JUDr. Martina Jenčová

Odborníčka na exekučné právo. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti. 

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru &summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Ústretovosť, odbornosť prednášajúcej Jenčovej - hodnotím pozitívne." Centrálny depozitár cenných papierov

Ďalšie semináre lektora: