Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15.6.2017

Popis

Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

Výklad bude spojený s praktickými príkladmi, ako riešiť situácie z oblasti životného prostredia, ktoré sú neraz konfliktami medzi prianím investora a platnou legislatívou.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách a v povoľovacom procese. Zároveň sú využiteľné v každodennom živote ako súčasť širšieho vzdelania a poznania procesov v praxi. Seminár je vedený prístupnou formou ľahko zrozumiteľným jazykom a spestrený mnohými obrázkami a vizualizáciami.

 

Komu je určený

starostom obcí, investorom, projektantom, stavebnému dozoru, expertom z oblasti životného prostredia, manažérom v oblasti stavebníctva a investícií

Obsahová náplň

 • Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie).
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov.
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
 • Riešenie konfliktov medzi "prianím investora" a platnou legislatívou a podľa novely zákona.
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. podľa novely zákona.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
DátumMiestoCena  
5.12.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

zákon, vplyv, životné prostredie, oblasť, č.24/2006, posudzovanie, posúdiť, smernica, EÚ, konflikt, investor, legislatíva, projekt, rozhodnutie, investícia, povolenie, proces, prax, vizualizácia, expert, prístup, právo, povinnosť, subjekt, obec, verejnosť, štátna správa, uplatniť, uplatnenie, hranica, strategický materiál, dokument, územné plánovanie

Lektor

Ing. Milan Luciak

Odborník v oblasti životného prostrediaSpoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"S odborným seminárom som bola spokojná, a to hlavne pre to, že tam boli prezentované problémy z praxe, najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady. Obsah prednášky bol zameraný nie na samotné vypracovanie EIA, ale na to, kedy je potrebné vypracovanie a v akom rozsahu. Lektora bolo príjemné počúvať, hovoril podstatné veci, fakty, vždy konkrétne uviedol odvolávku na príslušný zákon a upozorňoval na tie časti zákona, na ktoré sa máme sústrediť pri vydávaní písomností." Mesto Lučenec

"Dostatočný časový rámec, výborná organizácia, priestory." JAVYS, a.s.

"Prednášajúci kompetentný s praktickými, poúčnými znalosťami, zaujímavo prezentované jednotlivé témy."  Slovenské elektrárne, a.s.

"Bola som veľmi spokojná. Z prednášky bolo zrejme, že lektor má prehľad, praktické znalosti a skúsenosti."  Nafta, a.s.

"Zaujimavý, vecný a spestrený aj príkladmi z praxe." BAT Engineering a.s.

"Školiteľ výborný, veľa praktických príkladov, jednoduché vysvetlenie, zaujímavý prejav, odpovede na otázky, super." Mesto Nové Zámky

Ďalšie semináre lektora: