Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

IFRS komplexný kurz I. 

Certifikovaný seminár

Popis

3 - dňový seminár venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov. Je určený účtovníkom, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť, prípadne získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. Počas seminára získate prehľad o základných štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.

Komu je určený

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov

Obsahová náplň

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec.
 • IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky.
 • Praktická časť vo forme príkladov.
 • IAS 7 - Výkazy peňažných tokov.
 • IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.
 • IAS 10 - Udalosti po vykazovanom období.
 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad.
 • Príklady.
 • Diskusia.

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia.
 • IAS 40 - Investície do nehnuteľností.
 • IFRS 5 - Dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti.
 • IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku.
 • IAS 17 - Lízingy.
 • IAS 38 - Nehmotný majetok.
 • IAS 20 Účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci, príklady.
 • IAS 23 Náklady na prijaté pôžičky.
 • Príklady

3. deň

 • IAS 12 - Dane z príjmov.
 • IAS 2 – Zásoby.
 • IAS 11 - Zákazková výroba.
 • IAS 18 - Výnosy.
 • IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.
 • IAS 24 - Zverejnenia.
 • Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy- rozdiely.
 • Príklady.
 • Diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

DátumMiestoCena  
6.12. – 8.12.2017Bratislava620 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

IAS, IFRS, IAS1, IAS7, účtovná závierka, peňažný tok, medzinárodné účtovníctvo, IAS 2, zásoba, IAS 8 - účtovná politika, IAS 10, vykazované obdobie, IAS 11, IAS 32, finančný nástroj, IAS 39, vykazovanie, oceňovanie,IFRS 7, zverejňovanie, IAS 12, daň z príjmov, EAS 33, zisk, akcia, IFRS 2, podiel, zákazková výroba, IAS 16 - Nehnuteľnosť, IAS 17, lízing, IAS 18, výnos, IAS 24,

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS...

Certifikát IFRS EXPERT

Lektorka má diplom IFRS EXPERT uznaný Slovenskou komorou audítorov, ktorý potvrdzuje úspešné zloženie skúšky z IAS / IFRS.

Diplom SKAU z medzinárodného finančného výkazníctva vychádza zo sylabov pre diplom ACCA v oblasti medzinárodného finančného výkazníctva.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
CertifikovanĂ˝ seminĂĄr">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru CertifikovanĂ˝ seminĂĄr&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: