Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

IFRS : 6-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Popis

Modulový kurz má za úlohu poskytnúť účastníkom základné informácie o IFRS štandardoch. Kurz trvá 6 dní, počas ktorých máte možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. Do seminára bude zahrnutá aj nová štandarda IFRS 9 - Finančné nástroje.

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorky, počet účastníkov kurzu je maximálne 8.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Komu je určený

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov

Obsahová náplň

1. modul: Seminár

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

Obsah seminára:

 • koncepčný rámec,
 • IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • IAS 7 - Výkazy peňažných tokov,
 • IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby,
 • IAS 10 - Udalosti po vykazovanom období,
 • novinky v IFRS – aktuálny prehľad,
 • príklady,
 • diskusia.

2. modul: Seminár

Dlhodobý majetok

Obsah seminára:

 • IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia,
 • IAS 40 - Investície do nehnuteľností,
 • IFRS 5 - Dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti,
 • IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku,
 • IAS 17 - Lízingy,
 • IAS 38 - Nehmotný majetok,
 • IAS 20 Účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci, príklady,
 • IAS 23 Náklady na prijaté pôžičky,
 • príklady.

3. modul: Seminár

Obsah seminára:

 • IAS 12 - Dane z príjmov,
 • IAS 2 – Zásoby,
 • IAS 11 - Zákazková výroba,
 • IAS 18 - Výnosy,
 • IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva,
 • IAS 24 - Zverejnenia,
 • porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy - rozdiely,
 • príklady,
 • diskusia.

4. modul: Seminár

Obsah seminára:

 • novinky v IFRS – aktuálny prehľad,
 • IFRS 1 - Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie,
 • IAS 32 - Finančné nástroje: prezentácia,
 • IAS 39 - Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie,
 • IFRS 7 - Finančné nástroje: zverejňovanie,
 • IAS 33 - Zisk na akciu,
 • diskusia.

5. modul: Seminár

Obsah seminára:

 • IAS 21 Vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady,
 • reporting pre materskú spoločnosť,
 • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti,
 • IFRS 3 Podnikové kombinácie a reporting,
 • IAS 38 Nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting,
 • IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady,
 • diskusia.

6. modul: Konzultácia s lektorkou a záverečný TEST

Po ukončení kurzu Vás pozveme na  konzultáciu a záverečný test, v ktorom máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Následne Vám po úspešnom absolvovaní testu vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky medzinárodných účtovných štandardov.

Termín konzultácie a testu:

Termín konzultácie a testu bude stanovený na základe dohody skupiny účastníkov modulového školenia.


Garantujeme:

 • individuálny prístup lektorky, ktorá je skúsenou odborníčkou z praxe,
 • aktuálne študijné materiály,
 • kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov.

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk alebo na 02/3300 5228.

DátumMiestoCena  
6.12. – 12.12.2017Bratislava900 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

účtovná závierka, výkaz, peňažný tok, účtovná politika, účtovný odhad, vykazovacie obdobie, IFRS, lízing, dane z príjmov, zásoby, zákazková výroba, výnosy, rezervy, slovenská legislatíva, vykazovanie a oceňovanie

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS...

Certifikát IFRS EXPERT

Lektorka má diplom IFRS EXPERT uznaný Slovenskou komorou audítorov, ktorý potvrdzuje úspešné zloženie skúšky z IAS / IFRS.

Diplom SKAU z medzinárodného finančného výkazníctva vychádza zo sylabov pre diplom ACCA v oblasti medzinárodného finančného výkazníctva.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: