Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Využitia odpadového tepla a tepla zo skládok

Popis

Vysoký potenciál energetických úspor predstavuje využitie odpadového tepla a tepla skládok. Energetická, ekonomická a environmentálna analýza využitie odpadového tepla a tepla skládok. Technické zariadenia a energetické systémy využívajúce  odpadové teplo a teplo zo skládok. Voľba, výpočet, návrh a posúdenie zdrojov tepla a energetických systémov. Znižovanie primárnej energie a emisií CO2 zdrojmi tepla a energetickými systémami využívajúcimi odpadové teplo a teplo zo skládok.

Komu je určený

montážnym a servisným technikom, obchodno-technickým pracovníkom, projektantom, energetikom, správcom budov, všetkým záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

 • Zhodnotenie komunálneho odpadu v podmienkach Slovenska.
 • Spôsoby zachytávania skládkového plynu a jeho možné využitie.
 • Zdroj tvorby odpadového tepla v skládkach komunálneho odpadu.
 • Spôsoby zachytávania odpadového tepla a jeho možnosti využitia.
 • Ekonomické aspekty využívania skládkového plynu a odpadového tepla.
 • Ekologické aspekty využívania skládkového plynu a odpadového tepla.
 • Závery a odporúčania.
DátumMiestoCena  
12.9.2017Bratislava150 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

Teplo, úspora, komunálny odpad, plyn, odpadové teplo, skládkový plyn, emisie, zdroj

Lektor

doc. Ing. Ján Takács PhD.

Absolvoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave, študijnom odbore: Tepelné a jadrové energetické stroje a zariadenia. Vysokoškolské štúdium som úspešne ukončil v roku 1978 obhájením diplomovej práce na tému: „Vplyv nabíjacieho tlaku na exergetickú účinnosť špičkových energetických akumulátorov tepla.“

Od 1. februára 1981 je asistent (1981-83),

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.00  prednáška
 • 11.00 – 11.15  prestávka na občerstvenie
 • 11.15 – 13.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: