Seminár:
Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-14.00

Téma

Aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia? Oboznámte sa s možnosťami vysielania zamestnancov z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 26.2.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 26.2.2018, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

Právny rámec, definícia vysielania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti

- Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním zamestanca.
- Povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca.
- Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnanca.
- Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa.
- Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu.

Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity

- Čo je to voľný pohyb služieb.
- Kedy sa nejedná o voľný pohyb služieb, ale o usadenie a súvisiace povinnosti.
- Medzinárodný prenájom pracovnej sily a poskytnutie služby.

Druhy, spôsoby a formy vysielania v slovenskom pracovnom práve

- Pracovné cesty, dočasné pridelenie, výkon práce v zahraničí, pravidelné pracovisko.
- Koncernové vysielanie a rozdiel medzi zahraničnou pracovnou cestou a vysielaním.
- Nároky na cestovné náhrady.

Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajine

- Povinnosť garantovať zamestnancom minimálne pracovné podmienky.
- Minimálna mzda poskytovaná podľa predpisov hostiteľského štátu. 
- Doklady, ktoré musí mať vyslaný pracovník so sebou.

Pracovné podmienky a príklady vysielania do jednotlivých štátov EÚ

- Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a pod.
- Sankcie za nesplnenie notifikačných povinností.

Sociálne zabezpečenie pri vysielaní

- Vysielanie.
- Súbežne vykonávaná činnosť v dvoch, alebo viacerých štátoch.
- Výnimka.
- Formuláre A1.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do zahraničia? Oboznámte sa s možnosťami vysielania zamestnancov z pohľadu európskeho a slovenského pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

Mzdári, personalisti, majitelia spoločností, konatelia firiem.

Lektor - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Časový harmonogram - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 14:00  prednáška a diskusiaOd januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 26.2.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 30.4.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 4.12.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Vysielanie zamestnancov do EÚ - súvisiace povinnosti z pohľadu sociálno – právnej legislatívy a pracovného práva

Odborný portál:  Neziskové organizácie

Odborné publikácie:  Sociálne poistenie premium